Serra Quintana
PREMSA ALLS
PREMSA ALLS

Fusta: Carpí

El premsa alls és un utensili de cuina en fusta dissenyat per a aixafar els alls sense triturar.