Serra Quintana
MAÇA PICAR MARISC
MAÇA PICAR MARISC

Fusta: Faig

Massa de fusta  amb les cares de metall, per picar la clova del marisc.

Curiosistat: Menja marisc en mesos amb -R-