Serra Quintana
CULLERA extra
CULLERA extra

Fusta: Carpí

Cullera per cassoles o paelles de grans dimensions.