Serra Quintana
CULLERA
CULLERA

Fusta: Carpí

Cullera artesanal, en diferents mides, pel café, postre, valenciana, de taula, cullerot......