Serra Quintana
ESPÀTULA
ESPÀTULA

Fusta: Carpí

Espàtula de linea sencilla i molt manejable. Espàtula ideal per remoure la sangria.

Mides de 20 cm. fins a 100 cm.