Serra Quintana
FORQUILLA
FORQUILLA

Fusta: Carpí

Forquilles artesanals per utilitzar tant a la taula com a la cuina.
Fabricada en 4 mides diferents.