Serra Quintana
FORMATGERA
FORMATGERA

FUSTA: FAIG

Formatgera amb base de fusta de faig i cúpula de polietilè d'alta densitat.

El millor utensili per guardar els formatges en un lloc fresc i sec.