Serra Quintana
FRUITER GALEGO-CATALÀ (oficis singulars)
FRUITER GALEGO-CATALÀ (oficis singulars)

 

 

Disseny: Ernest Perera                             Fusta: Freixe

 De la unió del plat gallec i el morter català surt aquest fruiter. En ser desmuntable, permet variar la seva forma segons es desitgi.