Serra Quintana
PALA PAELLA
PALA PAELLA

Fusta: Carpí

Pala paella o per servir els canalons de l'àvia.