Serra Quintana
BOLET PURE
BOLET PURE

Fusta: Freixe

Utensili per la cuina en forma de bolet de fusta, per fer el millor puré casola.