Serra Quintana
CULLEROT
CULLEROT

Fusta: Carpí

Cullarot de fusta per servir les seves sopes calentes o fredes. Tot per no cremar-se.