Serra Quintana
MAÇA PICAR CARN
MAÇA PICAR CARN

Fusta: Faig/Freixe

Amb la maça de fusta per picar, aconseguiras amorosi i trencar les fibres de la carn.