Serra Quintana
MESURA ESPAGUETIS
MESURA ESPAGUETIS

Fusta: Faig

Sou un, dos... o quatre a casa? Amb el mesurador pots fer la quantitat d'espaguetis adequada.